Frälsegården 02

Frälsegården 02
Frälsegården är idag en villa där siste brukaren bor.