Frälsegården 01

Frälsegården 01
Från vänster: Karl, Holger, Helga, Hulda, Albin och Folke alla med efternamnet Wellander.