Församlingshemmet

Församlingshemmet
Åttinge gamla komministerboställe med det senare byggda Församlingshemmet.

Foto Ulla Hedblom