Bergshammars prästgårds marker

Bergshammars prästgårds marker
Reinhold Andersson sår på Åttinge marker. I bakgrunden en av Blackstagårdarna (Lindgården)
Tid för bildens tillkomst

1940 - 1950

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Verksamhet