Uthus vid Åttinge

Uthus vid Åttinge
Uthuset vid Åttinge som revs för att ge plats till det nuvarande församlingshemmet.
Foto genom Ingmar Hedblom