Reinhold Andersson med familj

Reinhold Andersson med familj
Reinhold Andersson arrenderade Åttige. Här är familjen uppställd på baksidan av huset Åttinge.

Foto ställt till förfogande av Gun Hedblom