Åttinge damer

Åttinge damer
Uppställning framför Kommunisterbostället Åttinge.