Agnes och Erik Nilsson

Agnes och Erik Nilsson
Agnes och Erik Nilsson bodde under många år i den f.d. Fattigstugan nr 1. Erik arbetade som kyrkvaktmästare i Bergshammar. Bilden från något bemärkelsedag i Bergshammars bygdegård. Ingen av dem spelade på riktigt.