Västergården 01

Västergården 01
Gamla huset vid Västergården. Ligger på ungefär samma plats som dagens. Kortet är taget ca 1918. Framför huset står Elvira Nilsson född 1886-06-04 med barnen Olle, född 1915 och Lisa, född 1913.