Flygbild över Bergshammars kyrkby

Flygbild över Bergshammars kyrkby
Bergshammar 1935. Riksvägen går genom byn och den nya "betongvägen är under byggnad.
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Flygbild