Bergshammars

Bergshammars
Bergshammars by före radhusen på pojkarnas väg.
Foto Anders Eriksson