Prästbostället Åttinge

Prästbostället Åttinge
Prästbostället Åttinge var från början en åttondel av byn.

Foto: Mats Hedblom