Frälsegården

Frälsegården
Frälsegården. På 50-talet ett lantbruk med mjölkkor. Idag en villa.

Foto: Mats Hedblom