Vid Pensionärshemmet

Vid Pensionärshemmet
Pensionärerna njuter i solen. Kvinnan till vänster av de sittande är Signe Lagerqvist. Övriga är okända.
Foto genom Ingmar Hedblom