Mejeri 01

Mejeri 01
Foto ställt till förfogande av Bränn-Ekeby hembygdscirkel