Gustavsson, Arne

Gustavsson, Arne
Arne Gustafsson berättar om Granö vid föreningens utflykt i juni 2008.

Foto Mats Hedblom