Granö 04

Granö 04
De höga träden

Foto Mats Hedblom