Granö 02

Granö 02
Den sällsynta Majvivan växer på Granö. Här tyvärr nästan utblommad.

Foto Mats Hedblom