Stora Marsängs Nedergård. Slöjdstuga Byggd 1902. 007.