Stora Marsängs Nedergård. Byggd 1902. 006

Stora Marsängs Nedergård. Byggd 1902. 006
Smedja och slöjdstuga byggdes 1902 av Gustaf Eriksson.Han blev måg vid Marsängs Nedergård då han gifte sig med dottern Hanna och övertog efter en tid gården.