Skolkort 10

Skolkort 10
Folkskollärare Sahlén med klass ca 1900.

Foto ställt till förfogande av Margit Ålund