Skolkort 08

Skolkort 08
Lärare är anders Gasslander någon gång på 1930-talet

Foto ställt till förfogande av Margit Ålund.