Skolkort 07

Skolkort 07
Folkskollärare Sahlén med klass ca 1900

Foto ställt till förfogande av Ingrid Ålund