Skolkort

Skolkort
Klass 4 och 5 1956.

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort