Skolan 10

Skolan 10
Skolans rivning 1993

Foto: Mats Hedblom