Skolan 07

Skolan 07
Gamla skolan inför rivningen 1993

Foto: Mats Hedblom