Skolan 06

Skolan 06
Gamla skolan inför rivningen 1993

Foto: Mats Hedblom