Skolan 04

Skolan 04
Gamla skolan inför rivningen 1993

Foto: Mats Hedblom