Skolkort 26

Skolkort 26
Läraren heter Anders Gasslander

Foto genom Gun Karlsson