Skolkort 25

Skolkort 25
Läraren heter Anders Gasslander

Foto genom Gun Karlsson