Skolkort 23

Skolkort 23
Anders Gasslander med klass. Längst ner till höger sitter Elis Ålund från Vida.

Foto ställt till förfogande av Gun Hedblom