Skolkort 22

Skolkort 22
Anders Gasslander med klass

Foto ställt till förfogande av Gun Hedblom