Skolkort

Skolkort
Foto ställt till förfogande av Maria Olander
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort