Skolkort

Skolkort
Läraren är kantor Nils Hedblom

Foto ställt till förfogande av Maria Olander
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort