Skolkort

Skolkort
Lärarinnan Greta Wasén med klass i början på 1950-talet. Till höger syns den nu rivna lärarbostaden. I bakgrunden skymtar gården Vida.

Foto ställt till förfogande av Maria Olander
Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF arkiv

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Skolkort