Skolkort 16

Skolkort 16
Skolvaktmästaren Erik Gottfrid Andersson går i pension ca. 1960. Här vid Bergshammars bygdegård omgiven av kantor Nils Hedblom (till vä.) och skolstyrelsens ordförande Hans Carlsson.

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-27 20:58:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-27 20:58:39) Kontakta föreningen