Skolkort 16

Skolkort 16
Skolvaktmästaren Erik Gottfrid Andersson går i pension ca. 1960. Här vid Bergshammars bygdegård omgiven av kantor Nils Hedblom (till vä.) och skolstyrelsens ordförande Hans Carlsson.

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom