Skolkort 15

Skolkort 15
Foto från södra sidan av skolan. Vaktmästarfrun (Andersson) med döttrar.

Foto ställt till förfogande av Arne gustafsson

Förening:

Bergshammars Hembygdsförening

Ändrad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-27 20:57:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Bergshammars Hembygdsförening (2008-09-27 20:57:04) Kontakta föreningen