Skolkort 15

Skolkort 15
Foto från södra sidan av skolan. Vaktmästarfrun (Andersson) med döttrar.

Foto ställt till förfogande av Arne gustafsson