Skolkort 12

Skolkort 12
Fru Gasslander på trappan till lärarbostaden.

Foto ställt till förfogande av Mats Hedblom