Skolkort 11

Skolkort 11
Luciafirande i skolan i mitten på 1950-talet.
Foto genom Mats Hedblom