Greta Wasén

Greta Wasén
Greta Wasén var under många år småskollärarinna i Bergshammar.

Foto genom Gun Karlsson.