Skolan 02

Skolan 02
Lärarbostaden infrö rivningen 1993

Foto: Mats Hedblom