Ordförandeklubba

Ordförandeklubba
Hembygdsföreningens ordförandeklubba är tillverkad av en bjälke till gamla skolan av Nils Olsson.
Foto Mats Hedblom