Bergshammars ålderdomshem

Bergshammars ålderdomshem
Ålderdomshemmet Gustafsborg
Lägenhet grundköpt från Östergården.
Tidigare namn Söderlund eller Piltstugan, backstuga under Östergården.

Foto: Mats Hedblom