Flygfoto Hilledal med Vretstugan

Flygfoto Hilledal med Vretstugan
Den gula lilla stugan, ovanför trädgårdsmästarbostaden vid Hilledal, är Vretastugan.
Foto genom Per-Åke Hagman