Resning av huset på Sveas väg 24

Resning av huset på Sveas väg 24
Gullringshuset på Sveas väg 24 restes den 1968-08-10. På bilden ägaren Mats Hedblom.

Foto: Ulla Hedblom
Fotograf

Ulla Hedblom