Sveas väg i Bergshammar

Sveas väg i Bergshammar
Gullringshusen på Sveas väg september 2008

Foto: Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom