Sveas väg 24

Sveas väg 24
Sveas väg 24 vintern 1985. Då fanns ingen debatt om klimatuppvärmning.

Foto: Mats Hedblom
Fotograf

Mats Hedblom