Resning av huset på Sveas väg 24

Resning av huset på Sveas väg 24
Takstolarna kommer på plats.

Foto: Ulla Hedblom
Fotograf

Ulla Hedblom