Resning av huset på Sveas väg 24

Resning av huset på Sveas väg 24
De färdiga väggarna till Gullringshuset reses.

Foto: Ulla Hedblom
Från vänster: Mats Hedblom, Hans Hedblom och snickaren Arne Andersson
Fotograf

Ulla Hedblom