Oxar vid Kristinelund

Oxar vid Kristinelund
Anton Nord med sin oxe.
Tid för bildens tillkomst

1920 - 1930

Fotograf

Okänd

MER INFORMATION

Förvaring

Bergshammars HBF, digital arkvi

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Jordbruk